Τα λιπάσματα NovaTec είναι τα γνωστά σε όλους ποιοτικά λιπάσματα Complesal με την προσθήκη παρεμποδιστή νιτροποίησης. Εδώ συναντώνται οι δύο από τις μεγαλύτερες και αναγνωρίσιμες τεχνολογίες αιχμής της βιομηχανίας λιπασμάτων. Στο πέρασμα του χρόνου τα σταθεροποιημένα λιπάσματα αποτέλεσαν σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Έλληνα παραγωγού, τόσο για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής του, όσο και για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου.  

NovaTec Classic

Σύνθεση: 12-8-16 +3MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Complesal Supra με προσθήκη σταθεροποιητή.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

NovaTec Suprem

Σύνθεση: 21-5-10 +3MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.

 Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

NovaTec N-Max

Σύνθεση: 24-5-5 +2MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

 Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

NovaTec Triplo

Σύνθεση: 15-9-15 +2MgO+B+Fe+Zn

Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

Συσκευασίες: σάκοι των 40 και 25 κιλών.

NovaTec Triplo BS

Σύνθεση: 15-9-15 +2MgO+B+Fe+Zn+BS

Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία. Εμπλουτισμένο με bacillus subtilis για ισχυρό ριζικό σύστημα

Συσκευασίες: σάκοι των 25 κιλών.

NovaTec® 20-6-12+ B + Zn

 Σύνθεση: 20% N (9% νιτρικό και 11%αμμωνιακό), 6% P2O5, (υδατοδιαλυτός 4,8%), 12%K2O υδατοδιαλυτό 

Ιχνοστοιχεία: 0,2% B, 0,06% Zn.

Συσκευασίες: σάκοι των 25 κιλών.

NovaTec® NP 24-10

Σύνθεση: 24-10

Ιδανικό για βασική αλλά και επιφανειακή λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες.

Συσκευασίες: σάκοι των 40 κιλών.

NovaTec® 20-20-5

Σύνθεση: 20-20-5+2S+B+Zn

Σύνθετο σταθεροποιημένο λίπασμα με μεγαλύτερη έμφαση στο άζωτο και στονφώσφορο. Περιέχει θείο και ιχνοστοιχεία.

Συσκευασίες: σάκοι των 40 κιλών.

NovaTec® 21

Σύνθεση: 21% N (100% αμμωνιακής μορφής), 24% S (υδατοδιαλυτό).

Κοκκώδες αζωτούχο λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP),κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

 

Συσκευασία: σάκοι των 40 κιλών.

NovaTec® 40

Σύνθεση: 40-0-0

Υδατοδιαλυτό λίπασμα αζώτου με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP), κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

 

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.