Τα Basacote Plus είναι περικαλυμμένα λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Χρησιμοποιούνται στη βασική λίπανση με ενσωμάτωση στο εδαφικό υπόστρωμα. Ανάλογα με τον τύπο τους αποδίδουν τα θρεπτικά στοιχεία σε διάστημα από 3έως 12 μήνες.

Basacote Plus 3M

Σύνθεση: 16-8-12 (+2) + ΙΧΝ

Ιχνοστοχεία: 0,02%Β, 0,05%Cu, 0,4%Fe, 0,06%Mn, 0,015%Mo, 0,02%Zn
Μέγεθος κόκκου: 2,5 - 3,5 mm.
Χρήση: Ενσωμάτωση στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης περίπου 3 μήνες.
Δοσολογία:   καλοκαίρι, 1-2 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.
                    χειμώνα, 2-3 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών. 

Basacote Plus 6M

Σύνθεση: 16-8-12 (+2) + ΙΧΝ
             

Ιχνοστοχεία: 0,02%Β, 0,05%Cu, 0,4%Fe, 0,06%Mn, 0,015%Mo, 0,02%Zn
Μέγεθος κόκκου: 2,5 - 3,5 mm.
Χρήση: ενσωμάτωση στο υπόστρωμα σε καλλιέργειες μέσου βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης περίπου 6 μήνες.
Δοσολογία:  καλοκαίρι, 2-3 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.
                    χειμώνα, 3-4 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

Basacote Plus 9M

Σύνθεση: 16-8-12 (+2) + ΙΧΝ

Ιχνοστοχεία: 0,02%Β, 0,05%Cu, 0,4%Fe, 0,06%Mn, 0,015%Mo, 0,02%Zn
Μέγεθος κόκκου: 2,5 - 3,5 mm.
Χρήση: ενσωμάτωση στο υπόστρωμα σε καλλιέργειες μικρού - μεγάλου βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης περίπου 9 μήνες.
Δοσολογίες:  καλοκαίρι, 3-5 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.
                    χειμώνα, 4-6 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

Basacote Plus 12M

Σύνθεση: 15-8-12 (+2) + ΙΧΝ

Ιχνοστοχεία: 0,02%Β, 0,05%Cu, 0,4%Fe, 0,06%Mn, 0,015%Mo, 0,02%Zn
Μέγεθος κόκκου: 2,5 - 3,5 mm.
Χρήση: ενσωμάτωση στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μεγάλου βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης περίπου 12 μήνες.
Δοσολογία:  καλοκαίρι, 3-5 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.
                    χειμώνα, 4-6 κιλά ανά κυβικό υποστρώματος.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.