Εξελιγμένα προϊόντα θρέψης που συνδυάζουν την τεχνολογία της παραγωγής ΝΡΚ ανόργανων κοκκωδών λιπασμάτων με τα οφέλη της ομοιόμορφης απελευθέρωσης  θρεπτικών στοιχείων των περικαλυμμένων λιπασμάτων.

DuraTec Top 14

Σύνθεση: 14-7-14 +2+IXN

Κοκκώδες ημιπερικαλυμμένο ΝΡΚ πλήρες λίπασμα που περιέχει σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο και ιχνοστοιχεία. Ισόρροπη αναλογία θρεπτικών στοιχείων, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια κυρίως ως βασική λίπανση.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.