Îngrășăminte cu strat parțial aplicat cu eliberare lentă
DuraTec® este un îngrășământ cu strat parțial aplicat și cu eliberare controlată, având inhibitorul de nitrificare DMPP (3,4-dimetil pirazol fosfat).

Este pe bază de SOP, fiind excelent pentru aplicare la legume, pomi fructiferi, peipinere, întinderi de gazon și sisteme intensive de recolte horticole.

Grație tehnologiei inovatoare DuraTec®, tehnologiei de eliberare controlată și tehnologiei de eliberare lentă stabilită de Basacote, există o serie de avantaje de mediu, de ex. reducerea emisiilor cu efect de seră și o reducere enormă a pierderilor de azot prin leșiere.
Pe de altă parte, tehnologia 2N unică (inhibitor de nitrificare + strat aplicat) mărește eficacitatea nutrienților, ceea ce duce la recolte mai mari.

DuraTec Top 14

Compoziție: 14-7-14 +2+ Oligoelemente