"Με χρήση της άριστης σειράς λιπασμάτων της COMPO EXPERT, η διαχείριση των χώρων πρασίνου δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα".

Susanna Gorgos, γεωπόνος

Τα βραδείας επελευθέρωσης λιπάσματα Floranid Twin χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες λίπανσης σε κάθε είδους αστικής χρήσης χλοοτάπητες. 

Επίσης τα καθιερωμένα και "κλασικά" ανόργανα λιπάσματα Complesal και Blaukorn, με την άριστη ποιότητα κοκκοποίησης, αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια την δοκιμασμένη λύση για τις ανάγκες θρέψης σε χώρους αστικού πρασίνου.

Επιπρόσθετα η COMPO EXPERT διαθέτει την τεχνολογία των περικαλυμμένων λιπασμάτων Basacote με άριστες αποδόσεις στην λίπανση του αστικού πράσινου.

Διαφυλλικά λιπάσματα και ιχνοστοιχεία συμπληρώνουν την προσφορά των προϊόντων για τους χλοοτάπητες.